Privacy beleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 maart 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Agrichip. U dient zich ervan bewust te zijn dat Agrichip niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Agrichip respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Agrichip Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Agrichip Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Agrichip of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

  • Wij Google Analytics-cookies gebruiken.
  • Wij met Google een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
  • Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet.
  • Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Google Remarketing

Deze website bevat diensten van Google Remarketing. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt advertenties te tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf hebben bezocht. Dankzij de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf dus gebruikersgerelateerd reclamemateriaal samenstellen en daarmee voor de internetgebruiker interessante advertenties tonen.

Google Remarketing is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om persoonsgerichte advertenties te tonen. Google Remarketing stelt ons in staat om op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers afgestemde advertenties te tonen op het Google Advertising Network of andere websites.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Door de instelling van haar cookies kan Google een bezoeker aan onze en andere bij het advertentienetwerk van Google aangesloten websites herkennen. Telkens wanneer een gebruiker een website waarop Google Remarketing is geïntegreerd oproept, identificeert Google automatisch de desbetreffende internetbrowser. In het kader van deze technische procedure verzamelt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die vervolgens door Google wordt gebruikt voor onder andere het tonen van persoonsgerichte reclame.

De cookies slaan persoonlijke informatie op, zoals welke websites de gebruiker bezoekt. Bij elk bezoek aan onze websites worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan in bepaalde gevallen via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Google op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Google Analytics geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Voorts kan de betrokkene bezwaar maken tegen persoonsgerichte advertenties van Google. Daarvoor moet de betrokkene iedere door hem gebruikte internetbrowser uit de link
https://adsettings.google.com oproepen en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en geldende privacyverklaringen zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het samenvoegen van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. Deze kunt u aan Google geven of intrekken (art. 6, lid 1, sub a) AVG). Het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen het samenvoegen), is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat wij als beheerder van de website een belang hebben bij de anonieme analyse van de bezoeker voor reclamedoeleinden.

Google Ads & Google conversion tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten(“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geïnstalleerd dat de conversie volgt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies worden na 30 dagen uitgeschakeld en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog actief, dan zien zowel Google als wij dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina wordt doorverwezen.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor de klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten zien hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en vervolgens met een conversietracking-tag naar een bepaalde pagina zijn doorverwezen. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. U kunt het “Google Conversion Tracking Cookie” eenvoudig deactiveren via uw internetbrowser onder “Gebruikersinstellingen”. De cookies worden dan niet in de statistieken van conversietracking opgenomen.

“Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 sub f) AVG. De webbeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en deze alleen in individuele gevallen kan toestaan, accepteren, uitsluiten of automatisch wissen bij het sluiten van de browser. Wanneer u cookies deactiveert, dan kan het zijn dat onze website beperkt functioneert.

Mailchimp

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt of zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Dat wil zeggen dat de gegevens direct worden verwijderd, zodra niet langer noodzakelijk is dat deze gegevens bewaard moeten worden voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Datalek

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Vermeld in uw e-mail: uw naam, uw telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Zodra wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor meer informatie, zodat wij maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n).

Inzage, vragen en feedback

Heeft u vragen over privacy in het kader van onze werkzaamheden of wilt u inzage in uw gegevens? Of wilt u een verzoek tot verwijdering, verbetering, aanvulling of afscherming van uw gegevens indienen? Of wilt u bezwaar maken?

Agrichip
Broeklandstraat 12C&D
8082AE Elburg
Tel 0548 62 60 11
Email info@agrichip.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.